>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.10.2000

Přítomni:Ing. Cikánek Jiří, Vystavěl Jan, Vondál Jan, Ambroz Pavel, Letfus Petr, Smékal Zdeněk, Mgr. Cikánková Jana, Ščudla Pavel

Hosté: Mgr.Jiří Biberle, MUDr.Jitka Pokorná, Jiří Pokorný

Program:
1. Úprava zeleně v obci
2. Různé

1. Projekt na úpravu a rekonstrukci zeleně v obci, provedený DIS Lucií Němečkovou, byl schválen obecním zastupitelstvem. Kácení stromů a jejich počet bude ještě posouzen a upřesněn obecním zastupitelstvem.

2.1 Naplánována veřejná brigáda u obecní garáže a obecního úřadu v pondělí 30.10.2000 v 15,00 hod.

2.2 Reforma veřejné správy, zastupitelstvo souhlasí se zařazením obce Světlá pod obec třetího stupně a to k Boskovicím.

2.3 Byla zakoupena kopírka za 17,000-Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo zakoupení nového počítače v hodnotě 21,000,-Kč do kanceláře OÚ. Původní (starý) počítač bude k dispozici místní knihovně a archívu.

2.4 Pan L.Ženatý bude pozván na schůzi (9.11.2000) obecního zastupitelstva, kde bude upřesněna jeho žádost o pronájmu obecního pozemku k podnikatelskému záměru.

2.5 Finanční komise připraví do příští schůze návrhy na finanční hodnocení obecního zastupitelstva.

2.6 Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo platbu práce křovinořezem ing.J.Cikánkovi.

2.7 Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo finanční krytí opravy hasičské motorové stříkačky.

2.8 Konto na SAKRÁLNÍ ÚČELY má stav k 26.10.2000 : 9.400,30 Kč.

Zápis zapsal : Radek KrajíčekDatum vložení: 26. 10. 2000 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|