>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 3.11.2006

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Program:
1. Kontrola osvědčení o zvolení
2. Složení slibu
3. Volba starosty a místostarosty
4. Zřízení výborů zastupitelstva
5. Jednací řád
6. Rozpočtové opatření 3/2006
7. Různé, diskuze

1. Provedena kontrola osvědčení. Členové zastupitelstva souhlasili s průběhem voleb a potvrdili platnost voleb. (9:0:0)

2. Nově zvolení členové zastupitelstva jednotlivě složili slib, který stvrdili svým podpisem.

3. Zastupitelé obce se hlasováním usnesli, že funkce starosty a místostarosty budou neuvolněné (9*0*0). Volba starosty a místostarosty probíhala tajným hlasováním.

Starosta: 6 hlasů – ing. J. Cikánek
2 hlasy – P. Letfus
1 hlas – J. Cikánková
Místostarosta: 1. kolo: 4 hlasy - ing. E. Dokoupil, P. Letfus
1 hlas – J. Pokorný
2. kolo:5 hlasů - P. Letfus
4 hlasy – ing. E. Dokoupil
Úřední hodiny starosty , místostarosty a účetní zůstávají nezměněny: Pondělí: 15 – 17 hodin

4. Zřízení výborů:
a) Finanční komise: ing. Hartl, J: Vlachová a další člen bude vybrán z řad občanů. (9*0*0) Úkol: Navrhnout odměny zastupitelům.
b) Kontrolní komise: ing. E. Dokoupil, J. Vondál a další člen bude vybrán z řad občanů. (8*0*1) Úkol: Jmenný seznam dlužníků.
c) Kulturně sociální komise: J. Cikánková, J. Vlachová, J. Ženatá, kronikář Mgr. J. Biberle a další člen bude vybrán z řad občanů. ( 9*0*0) Úkol: Ve spolupráci s ČČK a SDH připravit srpnové oslavy.
d) Stavební, pozemková komise a komise životního prostředí: J. Pokorný, V. Šumbera, J. Vondál a další člen bude vybrán z řad občanů. (9*0*0) Úkol: Projednat s vedením bytového družstva užívání pozemků kolem bytovky a provést legalizaci stavby za bytovkou.

5. Místostarosta do příštího zasedání připraví jednací řád.

6. OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2006 – příjem do obecní pokladny. (9:0:0)

7. Zamítavá odpověď na petici občanů proti zrušení železniční zastávky od Rady Jihomor. kraje a Českých drah. (Oba dopisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.) OZ se shodlo, že současnou situaci nelze řešit.

8. Myslivecké sdružení Uhřice žádalo o schválení stavebního povolení na chatu na parcele 603/1 – katastr. ú. Uhřice. OZ nemělo námitek.

9. Byla schválena možná odměna Realitní kanceláři – L. Mašarák, Brno, která zprostředkovává prodej podílů v SLD Niva - ve výši 1,5% z prodeje.

10. IV. Úklid sněhu z místních komunikací bude provádět Jan Vondál. Cena 270 Kč za 1 hodinu práce.

11. OZ odsouhlasilo prodej stavební parcely 119/7. Cena 40.835 Kč. (9:0:0)

12. V. Šumbera zajistí rozhrnutí hlíny.

13. Jm. plynárny mají zájem odkoupit plynovod v obci za 40% pořizovací ceny. Zastupitelé s tímto návrhem nesouhlasí. Návrh – 80% pořizovací ceny. (9:0:0)Datum vložení: 3. 11. 2006 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|