>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.1.2007

Přítomni: Ing. J. Cikánek, ing. P. Hartl, ing. E. Dokoupil, J. Vondál, Petr Letfus, Mgr. J. Cikánková, J. Pokorný

Ověřovatelé zápisu: Ing. E. Dokoupil, ing. P. Hartl

Program:
1. Rozpočet 2007
2. Poplatek za odvoz odpadu
3. Výběr firmy na zpracování projektu připojení vrtu
4. Prodej podílů v SLD Niva
5. Integrovaný dopravní systém
6. Různé, diskuze, závěr

1. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na vývěsce a na internetu na stránkách obce.

Příjmy celkem – 1.857.100,- Kč + financování 373.100,- Kč

Výdaje celkem – 2.230.200,- Kč (7:0:0)

2. Poplatek za odvoz odpadu za rok 2006 činí celkem 71.081,- Kč.

Stav obyvatel k 31. 12. 2006 ......................................207

Majitelé nemovitostí s trvalým pobytem mimo obec ...........25

Náklady na jednoho obyvatele činí 306,- Kč

Obecní zastupitelé se usnesli na poplatku 300,- Kč/ 1 obyvatel. (7:0:0)

3. K bodu 3. obdržela obec nabídku od tří firem: ENVIREX Nové Město, VHOS Moravská Třebová a VAS Boskovice.

Pro nejvhodnější nabídku byla vybrána firma VAS Boskovice. (7:0:0)

4. Zastupitelé prostudovali dva návrhy smluv –

LOKEWOOD s r.o., Mnichovo Hradiště

Do této smlouvy navrhují zastupitelé vložit odstavec o penále za odstoupení od smlouvy.

Dřevo Střílky s r.o., Šanov

Zastupitelé nesouhlasí se zněním smlouvy a to s požadavkem zapsat pozemky do katastru nemovitostí před uskutečněním prodeje a s návrhem převodu peněz na obec. Do této smlouvy též navrhují zastupitelé vložit odstavec o penále za odstoupení od smlouvy.

5. Obec obdržela ke schválení dva dokumenty- Konvenci inf. dopr. systému Jihomor. kraje a Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK.

Projednání obou smluv bylo odloženo na únor.

Tyto smlouvy OZ odmítlo podepsat, protože jsme pro firmu nebyli dostatečnými partnery při projednávání žádosti o udržení vlakové zastávky.

Usnesení: Starosta vznese dotaz, jaký bude dopad pro obec v případě nepodepsání smluv. (7:0:0)

6.1. Pan J. Vondál a pan Vl. Šumbera prozkoumají správnost vyúčtování hospodaření v obecních lesích, které bylo předloženo Čs. lesy ke schválení .

6.2. Úklid obecního úřadu bude od 1. února provádět paní Lenka Fialová. (6:0:1)

6.3. Odprodej špice pod domem pana L. Grepla – OZ souhlasí pouze s pronájmem. (7:0:0)

6.4. Návrh odměny účetní paní Dokoupilové. (7:0:0)

6.5. Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že byla vrácena jedna stavební parcela.Datum vložení: 14. 2. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|