>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.9.2008

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: P.Letfus, J.Vlachová

Hosté: Mgr. J.Biberle, J.Vystavěl, L.Biberle, E.Zemánková

Program:
1. Rozpočtové opatření č.3/2008
2. Sakrální konto
3. Různé, diskuze, závěr

1. Byl přednesen text rozpočtového opatření č.3/2008. Na straně příjmů byly získány dotace na nadcházející volby a také na projekt CzechPoint (tyto dvě položky celkem 72 000 Kč). Na straně výdajů byly upraveny položky, týkající se zejména nákupu pozemků, platby za ošetření stromů, finance týkající se volejbalového hřiště, zajištění voleb, atd. Celkem byly výdaje navýšeny o 407 600 Kč. OZ jednomyslně schválilo toto rozpočtové opatření (7:0:1).

2. OZ vzalo na vědomí informaci o stavu sakrálního konta, které činí ke dni 26.9.2008 celkem 16 572,50 Kč. Výdaje v roce 2008 byly zatím ve výši 6 906,50 Kč. Vyúčtování i s patřičnými doklady bylo zkontrolováno a podepsáno příslušnými osobami (viz. příloha).

3.1 Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na výzbroj zásahové jednotky obce, kterou poskytnul JMK, ve výši 10 000 Kč (8:0:0).

3.2 Starosta obce požádal písemně firmu Správa a údržba silnic o další místní šetření s účastí zástupců obce, ve věci poškození místní komunikace vlivem nepříznivého působení látek z chemického ošetření hlavní silnice. Bylo svoláno jednání na místě samém, které se koná dne 29.září.OZ pověřilo účastí za obec p. Pokorného a p. Šumberu.

3.3 Ing.Arch. D.Titz písemně odmítl pokračovat na vypracování studie přístavby budovy OÚ v podobě, jak ji navrhují zástupci obce (tzv. Varianta 2). OÚ Světlá proto osloví druhého v pořadí ze soutěže o vypracování studie přístavby budovy obecního úřadu, ing.Arch. J. Veličky, který přislíbil cenu 25 000 Kč.

3.4 Starosta obce informoval zastupitele o zaslání žádosti k JMK o převod nevyužívaného majetku na obec Světlá Jednalo by se o stavební buňku a malý plechový přístřešek, který se momentálně nachází v blízkosti Mořicova dvoru. Přístřešek by mohl být použit pro zastřešení kontejneru na komunální odpad a buňka by mohla být umístěna u hřiště.

3.5 Z důvodu vysoké ceny za zbudování další etapy výstavby chodníků v obci od firmy SITA ( úsek u obchodu a podél domu M.Nechuty – celkem asi 107 m), přijalo OZ dodatečně ještě další cenovou nabídku od firmy R.Jedlička , Knínice. OZ odsouhlasilo přidělit zakázku z důvodu nejnižší ceny této firmě (nabídnutá cena celkem 240 000,- Kč s DPH) (8:0:0).

Zápis zapsal(a): Ing. Eduard DokoupilDatum vložení: 13. 10. 2008 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|