>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva Obce Světlá za rok 2008 podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1) Počet podaných žádostí o informace

Bylo podáno 17(pouze ústně) žádosti o informaci.

2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

Soud nepřezkoumával žadné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.

4) Výčet poskytnutých výhradních licencí

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5) Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Nebyla podána žádná stížnost.

6) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Všechny žádosti o informace byly vyřízeny ihned na místě.Datum vložení: 26. 1. 2009 | Umístění: Obecní úřad >> Výroční zprávy |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|