Místní poplatky pro rok 2022

Obecnímu úřadu Světlá aktuálně platí občané obce a ostatní majitelé nemovitostí v obci tyto poplatky:

 1. místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
  – výše poplatku: 700 Kč
  – poplatníkem je: a) fyzická osoba přihlášená v obci; b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce
  – splatnost: jednorázově, nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku
  – podle: Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  .
 2. místní poplatek ze psů
  – výše poplatku: 80 Kč (důchodci 40 Kč)
  – poplatníkem je: vlastník psa s trvalým pobytem v obci (pes je starší 6 měsíců)
  – splatnost: jednorázově, nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku
  – podle: zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  .
 3. platba za dodávku pitné vody
  – výše poplatku: 35 Kč/m3 (platí pro rok 2022)
  – výše poplatku: 43 Kč/m3 (platí pro rok 2021)
  – poplatníkem je: odběratel pitné vody
  – splatnost: 30 dnů od vyúčtování (odečty vody 2x ročně vždy k 30. 6. a k 31. 12.)
  – podle: Smlouvy o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro potřeby domácností


Uvedené poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Světlá v úředních hodinách a nebo převodem na účet obce č. 30026631/0100 (variabilní symbol = číslo domu).

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content