Smlouvy o likvidaci odpadu a odběru vody

Níže jsou uvedeny znění smluv, který je povinen s obecním úřadem uzavřít každý majitel nemovitosti v obci Světlá.


Smlouva o zajištění odborné likvidace směsného komunálního odpadu (kat. číslo – 200301), vyprodukovaného v domácnosti, uzavřené na základě § 17, odst.5, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:

Smlouva o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro potřeby domácností uzavřená na základě zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, příslušných prováděcích předpisů k tomuto zákonu a občanského zákoníku:

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content