Místní poplatky pro rok 2024

Obecnímu úřadu Světlá aktuálně platí občané obce a ostatní majitelé nemovitostí v obci tyto poplatky:

 1. místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
  – výše poplatku: 750 Kč
  – poplatníkem je: a) fyzická osoba přihlášená v obci; b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce
  – splatnost: jednorázově, nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku
  – podle: Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  .
 2. místní poplatek ze psů
  – výše poplatku: 100 Kč (každý další pes pak 150 Kč), důchodci 50 Kč (každý další pes pak 100 Kč)
  – poplatníkem je: vlastník psa s trvalým pobytem v obci (pes je starší 3 měsíců)
  – splatnost: jednorázově, nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku
  – podle: Obecně závazná vyhláška obce Světlá č. 3/2023 (o místním poplatku ze psů) – Obec Světlá (obecsvetla.cz)
  .
 3. platba za dodávku pitné vody
  – výše poplatku: 45 Kč/m3 (platí pro rok 2024, cena 40 Kč/m3 platila pro rok 2023)
  – poplatníkem je: odběratel pitné vody
  – splatnost: 30 dnů od vyúčtování (odečty vody 2x ročně vždy k 30. 6. a k 31. 12.)
  – podle: Smlouvy o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro potřeby domácností

Uvedené poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Světlá v úředních hodinách a nebo převodem na účet obce č. 30026631/0100 (variabilní symbol = číslo domu).Poplatek za pronájem kulturního domu
Dne 5. 9. 2022 schválilo zastupitelstvo obce tyto poplatky z pronájmu:
sál: 300 Kč / 500 Kč
suterén: 100 Kč / 200 Kč
Druhá částka (za lomítkem) platí pro zimním období od 1. 11. do 31. 3.

Sdílet příspěvek

Přihlášení

Skip to content