>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.11.2006

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný, Ing. P. Hartl, V. Šumbera, J. Vlachová, J. Vondál, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu:Cikánková J., Pokorný J.

Hosté:

Program:
1.Jednací řád zastupitelstva
2.Rozpočtové opatření 4/2006
3.Kupní smlouvy na stavební pozemky
4.Kupní smlouva Jm.plynárenská
5.Smlouva K+H Praha-podíly u SLD Niva
6.Smlouva Mašarák-podíly u SLD Niva
7.Různé, diskuze závěr

1.Zastupitelstvo obce doplnilo a schválilo jednací řád zastupitelstva (9:0:0)

2.Rozpočtové opatření 4/2006 vzalo ZO na vědomí a souhlasí (9:0:0)

3.Kupní smlouvy na stavební pozemky byly schváleny:

Jiří Palán - p.č. 119/6

Ing.Radim Dostál - p.č. 119/16

Martin Cikánek, Ivona Parolková - p.č. 119/7

Eva Marková - p.č. 119/9 (9:0:0)

4.Kupní smlouva Jm.plynárenská - původní návrh byl 40% pořizovací ceny, současný nový návrh činí 60% ceny. ZO trvá na požadavku 80% pořizovací ceny (9:0:0)

5.Firma K+H Praha zaslala písemnou nabídku na pronájem našich podílů na 10 let. Nájemní cena je 195 tis. Kč za podíl, podmíněna majoritním podílem v SLD Niva. ZO nesouhlasí s návrhem (9-0-0).

Dále bylo ZO seznámeno s s obsahem a podmínkami smlouvy na prodej podílů v SLD Niva s p.Mašarákem. Prodejní cena za podíly je 13 mil.200 tis. Kč. Obsah návrhu smlouvy ZO schvaluje. (9:0:0)

6.Starosta vydal příkaz 1/2006 na provedení řádných inventur majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2006.

Hlavní inventarizační komise:

Ing.Cikánek Jiří - předseda, Letfus Petr, Kaderková Irena

Dílčí komise - dle příkazu starosty, zápisy budou předány hlavní invent.komisi do 15.1.2007. (0:0:0)

7.Diskuze, různé

a/ výplata na prosinec bude vyplacena v měsíci prosinci (9-0-0)

b/ Návrh ceny vodného na rok 2007 z Vodárenské a.s. činí 23,30 Kč. Cena bude dojednána na příštím zasedání zastupitelstva, na které bude písemně pozván ekon.náměstek Vodárenské a.s. ing.Fiala.

c/ Bytový dům na parcele č.629/2. Za bytovkou celé zděné hospodářské stavení je černá stavba na obecním pozemku. Stavební komise doporučuje dodatečné povolení stavby, oslovení nájemníků a zaslání dopisu na tuto možnost legalizace stavby.

d/ Finanční komise podala návrh na odměňování členů zastupitelstva, dle počtu obyvatel a možností. ZO schválilo návrh odměňování (9-0-0).

Bude vyvěšen inzerát na uklízení OÚ, cca 2 hod. týdně

e/ Jako 3.člen kontrolního výboru byl navržen Krajíček Radek (9-0-0)

Placení poplatků kontrola - proveden zápis a návrh řešení

Kontrola černých skládek - zápis a návrh řešení

ZO vzalo na vědomí a v připravovaném zpravodaji obce bude článek, který upozorní na tyto nedostatky.

Zapsal: Letfus Petr (0:0:0)Datum vložení: 11. 12. 2006 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|