>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.11.2007

Přítomni: Ing. J. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, J. Pokorný (účast od bodu 3), Ing. P. Hartl, J. Vlachová, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková

Ověřovatelé zápisu: Ing. E. Dokoupil, P. Letfus

Hosté: Mgr. J. Biberle, RNDr. O. Jeníček, ing. arch. D. Titz

Program:
1. Návrh vodného pro rok 2008
2. Dopravní obslužnost v obci
3. Přestavba OÚ
4. Různé

1. Vodárny navrhují pro rok 2008 cenu 23,30 Kč/m3. OZ tento návrh zamítli všemi hlasy. Navrhují stávající částku 22,20 Kč/m3. V příštím měsíci starosta vypoví smlouvu s vodárnami. (0:0:6)

2. Starosta zastupitele seznámil s dopisem ze dne 8. 10. 2007 od společnosti IDS-KORDIS JMK, spol. s r.o., Brno. V dopise ing. J. Holec oznamuje, že společnost neuvažuje o obnovení vlakové zastávky pro její malou vytíženost. Dále upozorňuje na velmi dobrou obslužnost autobusy, proto není důvod ke snížení příspěvku spol. KORDIS JMK, o který obec žádala. Starosta vznese dotaz k prodeji vlakových jízdenek na 9 zón, neboť tyto nelze pro cestu Brno – Světlá na vlakovém nádraží v Brně zakoupit. Dále starosta zjistí, jaké budou důsledky nepodepsání smlouvy o příspěvku spol. KORDIS JMK. (5:0:1)

3 Garant stavby – Jiří Pokorný. Ing. arch. David Titz provede zaměření objektu a připraví do konce ledna studie, které budou dány občanům k posouzení (přístavba nového sálu a jeho multifunkční využití, nové kanceláře s bezbariérovým přístupem, byt, propojení nového sálu se sklepem, apod.).

4.1 Úprava majetkových poměrů mezi ing. V. Sapákem a ing. Frýdlem. Stavební komise projde s oběma majiteli plán odprodeje a výměny pozemků. Ing. Sapák též žádá obec o odprodej obecního pozemku před svým domem. OZ rozhodne na příštím zastupitelstvu.

4.2 Na příkaz starosty 1/2007 proběhne inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Světlá k 31. 12. 2007.

4.3 Na příštím zasedání vedoucí všech komisí provedou zhodnocení činnosti za rok 2007.

4.4 Ing. P. Hartl sestaví návrh rozpočtu pro rok 2008.

4.5 Pan E. Dokoupil, J. Biberle a J. Pokorný v neděli 2. 12. zhodnotí stav stromů v horní části obce a rozhodnou o způsobu jejich ošetření, neboť hrozí padání suchých větví.

4.6 Starosta znovu vyhlásí zákaz volného pobíhání psů.

4.7 Zástupci obce navštíví dr. Krchňáka při příležitosti jeho 85. narozenin.

Zápis zapsal(a): Mgr. J. CikánkováDatum vložení: 11. 12. 2007 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|