>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.11.2003

Přítomni: Ing. J. Cikánek, P. Letfus, Mgr. J. Cikánková, J. Vlachová, V. Šumbera, R. Krajíček, P.Hartl, J.Vondál, P. Ščudla

Program:
1. Kalkulace vodného pro rok 2004
2. Různé

1. Návrh kalkulace vodného pro rok 2004 od Vodáren Boskovice činí bez DPH - 20,95 Kč (zahrnuje: inflaci, odběr podzemní vody, nákup vody ze Společného zeměděl. Podniku). OZ s tímto návrhem nesouhlasí a hodlá setrvat na částce roku 2003 –19,90 Kč. Starosta navrhuje posílit prameny novým vrtem.

2.1 O práci účetní obecního úřadu projevily zájem 2 uchazečky. OZ vybralo a odsouhlasilo paní Irenu Kaderkovu. Pracovní smlouva s ní bude uzavřena k 1. 12. 2003. Odměna za práci zůstává nezměněna.

2.2 Starosta vydal pokyn k provedení inventarizace majetku obce.

2.3 Bylo vydáno další rozpočtové opatření k navýšení rozpočtu obce. Obec obdržela během roku tyto dotace : 15 000,- Kč na volby, 80 000,- Kč na vybudování zastávky autobusu „Program obnovy venkova“, 29 000,- Kč jsou úroky úvěru.

2.4 OZ schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2004. Náklady měsíce ledna roku 2004 nepřesáhnou náklady měsíce ledna roku 2003.

2.5 Manželé Krupičkovi zaslali žádost o snížení kupní ceny za zahradu. OZ trvá na stanovené ceně.

2.6 Silvestrovské oslavy – OZ opět připravuje na návsi ohňostroj.

Zápis zapsala:Mgr. Jana CikánkováDatum vložení: 20. 11. 2003 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|