>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.6.2005

Přítomni: Ing. J. Cikánek, P. Letfus, J. Vondál, J.Vlachová, Mgr. J. Cikánková, V. Šumbera

Ověřovatelé: J.Vlachová, Mgr. J. Cikánková

Program:
1. Výběr dodavatelů inženýrských sítí
2. Výběr dodavatelů na opravu komunikace
3. Různé

1) ) Po vyhodnocení nabídek na zhotovení inž. sítí, zastupitelstvo odsouhlasilo na provedení všech prací firmu VAPIS Boskovice.

2) Výběr dodavatelů na opravu komunikace. Z oslovených firem zastupitelstvo obce vybralo firmu DEAS, s.r.o. Boskovice. Na opravu komunikace obec získá dotaci 120 tis. korun ,obec musí investovat 150 tis. Kč.

3) Různé

a) Žádost o koupi parcely č. 119/14 podal Mužík Luboš a Mužíková Marcela, Kladoruby 66. Parcela již byla prodána p. Kaderkovi M. Zastupitelstvo souhlasí, aby prodej proběhl mezi prodávajícím Kaderkea M. a kupujícím Lubošem a Marcelou Mužíkovými s podmínkami platné smlouvy.

b) Přestupková komise
Zastupitelstvo obce vybralo Městský úřad Velké Opatovice k sepsání smlouvy přestupkové komise. Cena jednorázového poplatku je l500,- Kč + 100 % z vybraných pokut. Městský úřad Boskovice má poplatek v hodnotě 4 tis. Kč.

c) Městský úřad Boskovice - odbor sociálních věcí a právní ochrany dětí, zaslal žádost o podání zprávy o výchově nezletilých dětí rodiny bytem č.39. Zprávu zpracuje Mgr. Cikánková Jana.

d) Český včelařský svaz Knínice žádá o sponzorský dar u příležitosti 80 let od vzniku. Při této příležitosti vydají almanach a uspořádají výstavu. Zast. obce odsouhlasilo dar ve výši 2 tis. Kč.

e) Návrh na očíslování rod. domků v nové zástavbě.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh popisných čísel od 111 - 122, střídavě sudá - lichá.

Zápis zapsal: Letfus PetrDatum vložení: 13. 6. 2005 | Umístění: Obecní úřad >> Zápisy ze zasedání |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|