>> PRO SLABOZRAKÉ <<

Ludvík JEVICKÝ

V letošním roce sázíme, při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, lípu již 5.vojákovi ze Světlé a Přívěsti, který položil na bojištích 1.světové války svůj život a svou nesmazatelnou obětí přispěl k samostatnosti Československa.. Po Františku Čechovi, Aloisi Dračkovi, Jindřichu Hájkovi, Tomáši Horákovi, je to absolvent práv JUC Ludvík Jevický, kterému je lípa vysazována.

První informace o panu Jevíckém jsem čerpal z Pamětní knihy obce Přívěsti, založené 1.ledna 1877 a věnované počestným občanům, familiantům obce Přívěstí, tzv.- Müllerova kronika, kde v části věnované světové válce na straně 416 je uvedeno, že ve světové válce padl JUC Jevický Ludvík z čísla 7 z Přívěsti. V dalším historickém spise Matrice Obecní obce Světlé a Přívěstí založené roku 1877 je v části Přívěsť u čísla 7 mimo jiné uvedeno:

Ludvík Jevický, narozen roku 1889, doktor práv, padl ve válce. Na téže straně je možno dohledat, že rodiče se jmenovali Tomáš a Marta a že měl 2 sourozence – Aloise a Ladislava.

Nyní už následovala korespondence s archívy:

Z Moravského zemského archivu, kde jsou uloženy farní knihy jsme obdrželi informaci:

Římsko-katolický farní úřad Cetkovice, matrika narozených sv.V., oddíl pro Přívěsť str.23:

Datum narození: 16.července 1889

Místo narození: Přívěsť-číslo domu 7

Jméno dítěte: Ludvík

Otec: Tomáš Jevický, rolník z Přívěsti, syn Tomáše Jevického výměnkáře tamtéž a Anny rozené Pospíšilové

Matka: Marta, dcera Jana Zemánka, čtvrtláníka v Štěpánově a Terezie, rozené Hartlové.

Z vojenského ústředního archivu z Prahy jsme obdrželi kopii karty padlého, kde je uvedeno:

Desátník Ludvik Jevický padl 29./8. 1914 v boji u ∆237 na bojišti Mala Niedrzurice v Polsku. Pohřben na vojenském hřbitově v Niedrzurici Male v okr.Lublin, 12.řada 2.společný hrob.

Z data úmrtí je patrno, že Ludvík Jevický padl v 25 letech, prakticky na začátku samostatného života, kdy mohl začít provozovat advokátní praxi. Padl v prvních dnech dlouhé světové války, protože první vojáci rukovali při mobilizaci 31.července 1914.

Dle dostupných informací byl Ludvík svobodný, jeho bratr Ladislav zemřel v roce 1918, druhý bratr Alois měl 3 dcery Marii, Martu a Miladu a jeho rodný dům č.p.7 v Přívěsti nyní č.p.47 ve Světlé vlastní vnučka Aloise Jevického, paní Alice Smejkalová.

Ještě několik slov k padlému:

Byl jistě velmi nadaný, protože ho rodiče, rolníci z malé obce, nechali vystudovat práva, o jeho talentu svědčí i jeho obrazy, které pozůstalí zapůjčili obci při 1.sjezdu rodáků a přátel obce Světlé v roce 1998.

Čest jeho památce.

Ing.Jiří Cikánek, starosta obce


Autor: Ing. Jiří Cikánek |
Datum vložení: 29. 10. 2011 | Umístění: Dění v obci |

Nahoru | Hlavní stránka | Mapa webu | Přístupnost webu | Verze pro slabozraké

* Pokud máte dojem, že některé z fotografií na tomto webu porušují ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoníku, napiště nám a my uděláme vše pro to, aby byl problém odstraněn.

2006 - 2015 ©Mates!ng.cz |A|M1|M2|M3|